Norske Landbrukstenester

Taper på landbrukspolitikken

Gårdsbrukene blir færre og større, og kulturlandskap forringes.

NULL