Thinkpage avvikles

ThinkPage AS har i årene etter finanskrisen hatt en utfordrende økonomisk hverdag. Vi, styret og eierne, har jobbet sammen for å løse
utfordringene. Dessverre ser vi at dette ikke lar seg gjøre, og vi har besluttet å avslutte driften.


Vi har også i denne prosessen hatt fullt fokus på at kundene våre skal
få det best mulig. Derfor overtar IT4you AS driften av kundeporteføljen
vår med umiddelbar virkning.

IT4you AS har 15 års erfaring med drift og utvikling av websider og er
totalleverandør av IKT-tjenester som VPN-løsninger, hosted tjenester og
online backupsystemer. Web-avdelingen har 4 ansatte, hvor Nils Håkon
Opsahl som mange kjenner fra tiden i ThinkPage også jobber.

Alle avtaler vil gjelde videre, så dette får små konsekvenser for deg
som kunde. Driftsavtaler allerede betalt til ThinkPage, vil driftes
videre av IT4you, og hjemmesider og e-post vil fungere som normalt. Vi
fra ThinkPage har også forpliktet oss til å bistå ved behov resten av
året.

Har du spørsmål, supporthenvendelser eller ønsker å se på løsninger og
oppgraderinger, ta kontakt med IT4you AS.

E-post: web@it4you.no
Telefon 92 29 01 60

På vegne av alle i ThinkPage vil vi takke for samarbeidet, og ønske dere
lykke til videre

Jan Erik Laagasken
Daglig leder
ThinkPage AS

Axel Carlsen
Styreleder
ThinkPage AS

Henning Yven
Daglig leder
IT4you AS