Norske Landbrukstenester

Tid for å melde inn planene for avløserkurs i 2012

Planlegger dere å ha avløserkurs neste år?
Nå er det tid for å melde inn planene for avløserkurs i 2012. Vedlagt finner dere innmeldingsskjema. Dette fyller dere ut og returnerer til Bygdefolkets Studieforbund (sentralt) senest 20.oktober 2011. BSF koordinerer søknadene å melder samlet behov til KSL Matmerk innen 1.nov.


Her finner dere informasjon og skjema for avløserkurs 2012:
http://www.bsfstudie.no/default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=485&DGI=485  

Jeg skal nå ut i fødselspermisjon, og vil benytte anledningen til å takke for ett godt samarbeid om avløserkursene!
Lillian Ørka overtar som Bygdefolkets Studieforbunds kontaktperson og saksbehandler for avløserkursene.

Som følge av dette benytter dere nå tlf: 22 05 45 30 og e-post post@bsfstudie.no for alt som er knyttet til kurs for avløsere/landbruksvikarer
Dere kan selvfølgelig også benytte vår postadresse:
Bygdefolkets Studieforbund, pb 9388 Grønland, 0135 Oslo
eller sende oss faks på: 22 17 99 73

Lykke til med ny kurssesong! – og husk innemeldingsfristen 20.oktober!!

Mvh
Monica Flatabø
studiekonsulent

Bygdefolkets Studieforbund
e-post: post@bsfstudie.no
Tlf: +47 22054830
Fax: +47 22179973
Besøksadr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway
Postadr: BSF, Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway
web: www.bsfstudie.no