Norske Landbrukstenester

Til ansatte og pensjonister i Norske Landbrukstenester

Angående obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) for Norske Landbrukstenester – NLT.
Dette er en orientering om overføring av kollektiv pensjonsforsikring. Overføringen gjelder alle ansatte som i dag har OTP i Nordea Liv gjennom kollektiv avtale i NLT.
NLT har i samarbeid med Willis gjennomført en anbudskonkurranse for våre kollektive ordninger som i dag er plassert i Nordea Liv.


Etter en nøye evaluering er KLP valgt som ny leverandør fra 1.1.2013 og alle avtaler i Nordea Liv vil bli overført til KLP. KLP Bedriftspensjon AS er et heleid datterselskap i KLP konsernet som ble etablert 1. oktober 2006.

KLP tilbyr innskudds- og foretakspensjon til virksomheter i privat og offentlig sektor.

KLP konsernets kjernevirksomhet er pensjons-, forvaltnings- og forsikringstjenester.

Kundemassen består av ca 3 600 bedrifter, 333 av 447 kommuner og 25 helseforetak. Ca. 590.000 nordmenn har pensjonsrettigheter i konsernet.

Totale midler til forvaltning i KLP er på vel 292 milliarder kroner.  Pensjonsforsikringens bestemmelse om ytelser og øvrige vilkår forblir uendret.  

Overføringen av forsikringen medfører heller ingen endringer i den enkeltes rettigheter.