Norske Landbrukstenester

Tilbud om kurs fra NAF

Vi i NAF Trafikkopplæring utvikler og gjennomfører ulike kurskonsepter rettet mot næringsliv og offentlig sektor. Vi skal bidra til at våre kunder oppnår reduserte bilkostnader gjennom endret kjørestil. Dette vil gi lavere drivstofforbruk, mindre slitasje, færre skader og reduserte utslipp.


I tillegg vil en endret kjørestil gi mindre stress, mer fornøyde sjåfører og bidra til å styrke virksomhetens profil i trafikken.

I forrige uke gjennomførte vi et Sikkerhetskurs på bane (se vedlagte brosjyre) for 10 personer på Tynset. Dette var for Landbrukstjenester N.Ø. Kurset ble gjennomført med stor entusiasme, og evalueringene vi har fått i etterkant scorer veldig høyt. Tilbakemelding fra Lidia Haugen som har vært min kontaktperson der er veldig bra, og de vurderer også flere kurs senere.

I tillegg til Sikkerhetskurs på bane, har vi også kurskonseptet Økonomsik kjøring for person- og varebil. (se vedlagte brosjyre).

Dersom det kan være av interesse for dere andre også med mer informasjon, eller tilbud om kurs, så ikke nøl med å ta kontakt.

Ha en glad dag videre!

» Brosjyre sikkerhetskurs på bane
» Brosjyre økonomisk kjøring for person- og varebil

Med vennlig hilsen

Laila Sælebakke
Koordinator
NAF Trafikkopplæring
NAF AS
Tlf. dir.: 93 49 03 10
Tlf. NAF: 08 505
Fax: 22 33 13 72
Laila.Selebakke@naf.no
Østensjøveien 14, 0609 Oslo