Norske Landbrukstenester

Tilbud om styreansvarsforsikring gjennom NLT

NLT kan nå gjennom Landbruksforsikring AS tilby styreansvarsforsikring.

Kort om styreansvarsforsikring:

Et styreverv er personlig. Det betyr at det enkelte styremedlem, også ansattvalgte styremedlemmer, personlig svarer for et mulig erstatningskrav.
Styreansvarsforsikring betyr større trygghet under utføring av styreverv for det enkelte medlem og selges samlet for hele styret.

Hvem er dekket under forsikringen?
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Styremedlemmer/varamedlemmer som har vært eller blir styremedlem.

For selskaper dekkes også
Daglig leder/administrerende direktør når han/hun opptrer som styremedlem
Daglig leder/administrerende direktør når han/hun står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet
Medlem av bedriftsforsamling

Forsikringen dekker
Styremedlemmers rettslige erstatningsansvar
Økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting
Rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen

Opplysningene er forenklet og forkortet i forhold til fullstendig vilkår. Vilkårene finner du her.

Dekning er kr. 5.000.000,- pr forsikringstilfelle.

Pris på forsikringen varierer etter omsetning i laget. Ta kontakt med NLT for eksakt pris.

NLT anbefaler alle medlemslag å tegne denne forsikringen. Forsikringen er en trygghet for de som har styreverv og daglig leder.

Forsikringen kan tegnes når som helst, og kan bestilles hos NLT.