Norske Landbrukstenester

Tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger

Foreldre som får barn etter 01.01.2013 kan få tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger (tidskonto). Foreldrene må benytte samme graderte uttak som det som er godkjent av NAV. Foreldrepengene må tas ut innen tre år etter fødselen. Endringene er et resultat av jordbruksoppgjøret 2012.

NULL