Tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger

Foreldre som får barn etter 01.01.2013 kan få tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger (tidskonto).

Meir informasjon finn du her