Norske Landbrukstenester

Treng eit berekraftig jordbruk

Såg på redaksjon ein onsdag 16. april der jordbruks­oppgjeret var tema. Det var mange kloke og vel gjennomtenkte innlegg. Det var veldig viktig nå å ruste opp jordbruket, og gi bøndene eit skikkeleg økonomisk løft.

NULL