Norske Landbrukstenester

Treng fleire vikarar i landbruket

Statens landbruksforvaltning er framleis eit stykke unna målet om 240 årsverk på landsbasis.

NULL