Norske Landbrukstenester

– Uakseptabelt for Norge

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen avviser en ny skisse til løsning på de svært vanskelige landbruks-forhandlingene i WTO.

Skissen som formannen for landbruksforhandlingene i WTO, australske Crawford Falconer, la fram før helgen, foreslår blant annet en reduksjon på 75 prosent av både tollsatser og tolltak for landbruksprodukter.


– Det er uakseptabelt for Norge, fastslår Riis-Johansen.


Skissen er i stor grad basert på et forslag lagt fram av G20-landene, med den store matvareeksportørene Brasil i spissen. Riis-Johansen mener dette forslaget er uegnet som en kompromissløsning og sier at Norges allierte i G10-gruppen har gitt klar beskjed om dette i WTO-hovedkvarteret i Geneve.

Les alt her