Norske Landbrukstenester

Urettferdig moms

Noen jubler, andre protesterer i forbindelse med innføringen av moms på overnatting fra 1. september.

I reiselivet jubler store deler av bransjen over de nye reglene. Men bønder og andre private aktører med utleiehytter får ingen fordeler, skriver Nationen.


Momssatsen, som innføres 1. september, er fastsatt til åtte prosent. Reiselivet har tidligere kjempet innbitt mot dette, men nå har kampen stilnet fordi reiselivsbedriftene fra nå av vil få refundert 25 prosent av avgiftsbelastede kostnader. Derfor vil bransjen samlet sett komme ut i pluss.


Ifølge Finansdepartementets beregninger vil momsinnføringen innebære et tap for staten på rundt 200 millioner kroner årlig.

Les alt her