Norske Landbrukstenester

Utålmodige bønder venter på tilbud

Bøndene venter utålmodig på statens tilbud i
jordbruksoppgjøret.

NULL