Norske Landbrukstenester

Utlysing av KIL-midler for 2009

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) gir etter søknad tilskudd til prosjekter som er knyttet til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere innen primærlandbruket, virksomheter direkte knyttet til primærlandbruket og tilleggsnæringer. Tilskuddrammen for 2009 er i alt 6 millioner kroner til KIL. Søknadsfristen er 25. februar 2009.


Kriteriene for tildeling av midler fra KIL er uendret i forhold til tidligere år, og er gitt i egne retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. I 2009 oppfordres søkere spesielt til å utvikle tilbud på følgende områder:

  • Økologisk produksjon
  • Bonden som arbeidsgiver
  • Opplæring av utenlandsk arbeidskraft
  • Spredning av allerede utviklede KIL prosjekter til andre regioner enn der de først ble utviklet og gjennomført

Klikk her for mer informasjon om KIL, retningslinjene for tildeling og nedlasting av søknadsskjema.

Søkandfrist er 25. februar 2009.

Søknader sendes til:
KSL Matmerk
Postboks 487 Sentrum
0105 Oslo.

Eventuelle spørsmål knyttet til søknader om tilskudd fra KIL kan rettes til KSL Matmerk på telefon 24 14 83 00.