Norske Landbrukstenester

Utredning til jordbruksoppgjeret 2014

SLF har no utarbeidd utrdedning til bruk i årets jordbruksoppgjer etter oppdrag frå LMD. Mykje av det som ligger her har betydning for vårt tilbod, mellom anna dokumentasjonskrav. Dette syner at det er viktig å gjere eit godt arbeid mot avtalepartane fram mot jordbruksoppgjeret 2014.


» Utredning til jordbruksoppgjeret 2014

» Her finn du NLT sitt innspel til jordbruksforhandlingane