Norske Landbrukstenester

Utredning tilskudd til avløsning ved ferie og fritid – referansegruppe

Statens Landbruksforvaltning har fått i oppdrag å utrede juridiske og forvaltningsmessige sider med sikte på å innføre en ekstra delutbetaling av avløsertilskudd ferie og fritid. Det skal settes ned en referansegruppe til dette arbeidet. Vi i Norske Landbrukstenester er godt fornøyd med å være invitert til å delta i denne referansegruppen.


Første møte i referansegruppa blir tirsdag 26. oktober hos Statens Landbruksforvaltning, Oslo.