Norske Landbrukstenester

–Velferdsordninga er for dårleg

Inntekta til avløysarane aukar langt raskare enn velferdstilskotet til bøndene. Dermed må bøndene sjølv punge ut for å kunne ta ferie.

NULL