Norske Landbrukstenester

Vi er blitt lurt

Ingen kommunar i Romsdal har større mjølkeproduksjon per bruk enn Vestnes. Men det gir ikkje auka inntekter, slik staten lova. Bøndene føler seg lurt.

Les meir på rbnett.no