Norske Landbrukstenester

– Vi må bygge nettverk

Nyvalgt leder i Oppland Bonde- og småbrukarlag, Kristian Ekre, vil nå bidra til at det bygges opp et tettere nettverk omkring bøndene i distriktet.

NULL