Norske Landbrukstenester

Vikarkrise i landbruket

– Det har oppstått en desperat mangel på vikarer og avløsere i landbruket. Situasjonen utgjør en direkte trussel i forhold til å kunne opprettholde og videreutvikle landbruket. Situasjonen er slik at gårdbrukere tvinges til å gå i fjøset eller utføre annet arbeid, selv om de er syke eller skadet
Det sier styreleder Eilif Peder Folstad i Sør-Trøndelag bondelag

Les alt her