Norske Landbrukstenester

Vil doble antall tilsyn i landbruket i 2009

Etter tolv dødsulykker i jord- og skogbruksnæringen hittil i år ønsker Arbeidstilsynet å doble tilsynsvirksomheten overfor denne næringen neste år.


NULL