Norske Landbrukstenester

Webtemp-samling

Onsdag og torsdag var 18 deltakere frå 10 lag samla på Værnes for å koma i gong med Webtemp. Denne samlinga hadde fokus på oppretting/redigering av kunder/tilsette og oppdrag.
Det var ei positiv samling med engasjerte og aktive deltakere, som alle ser fram til å ta i bruk Webtemp frå nytt år. Neste samling vert i januar, med fokus på lønskøyring frå A til Å.

WebtempFølgjande lag deltek i år; Brønnøy Landbrukstjenester, Helgeland Landbrukstjenester, Indre Nordmøre Landbrukstenester, Landbrukstenester Nordfjord, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Namdal Landbrukstjenester, Nord-Salten Landbrukstjenester, Oppdal Avløserlag, Vestfold Landbrukstjenester og Ytre Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester.